banner

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm - In Biểu Mẫu - In Biểu Mẫu

  BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO

TÊN SẢN PHẨM DIỄN GIẢI QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN
A 5 - GIẤY FORT

KT(20X14cm)For 70 mgs

in 1 màu, 1 mặt, 100 tờ/ cuốn

Cấn răng cưa, đóng cuốn TP

Cuốn 60 10.000đ 600.000đ
Cuốn 100 9.000đ 900.000đ
Cuốn 200 8.500đ 1.700.000đ
Cuốn 500 8.000đ 4.000.000đ
Đóng số nhảy: + 1.500đ/ 1 cuốn
A 4- GIẤY FORT

KT(21x30cm)For 70 mgs

in 1 màu, 1 mặt, 100 tờ/ cuốn

Cấn răng cưa, đóng cuốn TP

Cuốn 40 20.000đ 800.000đ
Cuốn 100 17.000đ 1.700.000đ
Cuốn 200 16.400đ 3.280.000đ
Cuốn 500 15.600đ 7.800.000đ
Đóng số nhảy: + 1.500d/ 1 cuốn
A 5 - 2 LIÊN

KT(20X14cm)cacbonless 2 liên

in 1 màu, 1 mặt, 100 tờ/ cuốn

Cấn răng cưa, đóng cuốn TP

Cuốn 40 16.000đ 640.000đ
Cuốn 60 15.500đ 930.000đ
Cuốn 100 15.000đ 1.500.000đ
Cuốn 200 14.500đ 2.900.000
Đóng số nhảy: + 2.000d/ 1 cuốn
A 4 - 2 LIÊN

KT(21x30cm)cacbonless 2 liên

in 1 màu, 1 mặt, 100 tờ/ cuốn

Cấn răng cưa, đóng cuốn TP

Cuốn 20 32.000đ 640.000đ
Cuốn 50 31.000đ 1.550.000đ
Cuốn 100 30.000đ 3.000 000đ
Cuốn 200 29.000đ 5.800.000đ
Đóng số nhảy: + 2.000d/ 1 cuốn
 

- KHỔ 3 LIÊN LẤY KHỔ 2 LIÊN X 1.6 (150 TỜ/CUỐN)

- Thời gian giao hàng từ 03 đến 06 ngày, giá trên chưa bao gồm 10% VAT..

Mọi chi tiết về thông tin báo giá sản phẩm đặt hàng hóa Qúy khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi 

0908 05 20 21 - 0973 897 301  hoặc gởi thông tin theo địa chỉ Email: binhduonginnhanh@gmail.com

Sản phẩm cùng loại